Hướng dẫn Fix lỗi LG D380 treo Logo LG

Khi LG D380 của bạn bị treo logo LG khả năng điện thoại của bạn đang bị lỗi phần mềm cách đơn giản nhất là  Hard Reset  hoặc thực hiện chạy ...

Chia sẻ giải pháp iphone 6 ẩn vân tay và camera trước sau tối thui

giải pháp cho Iphone 6  ẩn vân tay và camera iphone 6 không chụp được